Publiczne Przedszkole

„Z INNEJ BAJKI”

Placówka mieści się w nowoczesnym budynku, wybudowanym zgodnie z normami prawa budowlanego i wyposażonym według standardów prawa oświatowego. Na powierzchni ok. 600 m² zmieściły się:

sale dydaktyczne,
kuchnia i jadalnia,
szatnia,
duży ogród z placem zabaw.

Przedszkole może przyjąć 100 dzieci w wieku 3-6 lat (UWAGA! W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka 2,5-letniego).
Maksymalna liczebność grupy przedszkolnej to 25 dzieci.

 

Preschools
  • link 2011 Budowa placówki
  • link 2012 Pierwszy nabór
  • link 2015 3 Grupy przedszkolne
  • link 2019 Zwiększenie liczby miejsc do 100

 

Zajęcia poranne

 

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

630- 730

60

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne (przy niewielkim udziale nauczyciela).Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,


730–800


30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne (przy niewielkim udziale nauczyciela). Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.

Razem

90

1,5 godziny

 

Zajęcia zasadnicze

 

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

800–830

30

Śniadanie - dwie grupy

835–905

30

Śniadanie - dwie grupy

900– 1200

3 h

Zajęcia dydaktyczne z podstawy programowej realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego (w tym zabawy ruchowe);   w tym zajęcia z:  jęz. angielskiego, rytmiki, logopedii

11.30 - 12.00

30

Zupa +podwieczorek dwie grupy

12.05 - 13.05

30

Zupa +podwieczorek dwie grupy

Razem

300

5 godzin

 

Zajęcia popołudniowe

 

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

13.00 - 14.00

60

Praca z dzieckiem zdolnym, indywidualna praca kompensacyjno-wyrównawcza i w małych zespołach. Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (zorganizowane gry             i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zajęcia porządkowe                          i ogrodnicze itd.), zabawy ruchowe, zabawy swobodne w sali (w zależności od pory roku                    i warunków atmosferycznych)

14.00 - 14.30

30

II danie - dwie grupy


14.30 - 15.00

30

II danie - dwie grupy

1500–1630

150

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe). Zabawy (stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).

Zajęcia dodatkowe (piłka, robotyka, taniec, aikido, jęz. angielski) stosowne do dnia ustalonego z prowadzącym i wg zgłoszonych grup wiekowych dzieci.

16.30 - 17.30

60

Czynności porządkowe w salach. Rozchodzenie się dzieci

Razem

330

4,5 godziny

Wizja i misja

Wizja i misja przedszkola

Koncentrujemy się na indywidualnym rozwoju dziecka, wspierając aktywność i kreatywność dziecka.                                                  

Czytaj więcej
Rozkład Dnia

Rozkład Dnia

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Czytaj więcej
Podstawa Programowa

Podstawa Programowa

Wychowania Przedszkolnego MEN w oparciu o Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC  "Olek i Ada wśród przyjaciół"

Czytaj więcej
 

Kadra

Kadra pedagogiczna ZinnejBajki! to wykwalifikowani specjaliści, ale przede wszystkim ludzie z ogromną pasją i sercem na dłoni.

title_62b78cedd76793889812631656196333
title_62b78cedd769312080057761656196333
title_62b78cedd76a84530793431656196333
title_62b78cedd76bd19794305841656196333
 
Rekrutacja 2022 ZAPRASZAMY
Toggle Bar
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…